Pokémon TCG Collection X/Collection YBlue Shock/Red Flash Mega Ptera EX+Mega Kuchito EX+Luxray BREAK Double Mega BREAK Set (Japanese)

Pokémon TCG Collection X/Collection Y Blue Shock/Red Flash Mega Ptera EX+Mega Kuchito EX+Luxray BREAK Double Mega BREAK Set (Japanese)

Última venta:

--

Todavía no hay ventas


Productos relacionados


Detalles del producto

Product Line

Collection X/Collection Y

Set

Blue Shock/Red Flash